I dare you…

…to be brave, brave enough to deal with your own thoughts, your own senses, your own feelings. To be brave enough to se you, all of you.

I dare you to let the world know when something is wrong, even if it is uncomfortable, i dare you to let them know. I dare you to show them how it is for real, who you are for real.

I dare you to show everyone when you are happy, proud, sparkling alive without reducing any smile, any laughter or glowing energy from your face. I dare you to show your happy heart.

I dare the world to love me for who I am, right here, right now. With all my thoughts, all my senses, every feeling, all the good stuff and all the bad. I dare the world, I dare you, I dare me to love me for who I am, right here, right now.

 

Mina ord.

Kram Elin

Annonser

Du kan inte rubba mig.

Istället står jag stark.
Där jag en gång backade, ryggade undan, böjde mig obarmhärtigt bakåt står jag nu kvar. Där du en gång genom ett andetag, genom ett vinddrag, genom en blick fick mig att darra att tveka finns nu ingen tvekan.
Där jag en gång valde mig själv i sista hand, vek av från min egen stig, mitt eget val ser jag ingen anledning till att INTE fortsätta dit jag först fäste blicken.
Du kan inte längre rubba mig.
Du kanske kan få mig att svaja, men inte att ramla. Där jag en gång svek mig själv finns inte längre, istället står jag stark kvar
 Så om du inte lämnar plats för mig måste jag rubba dig.
Ord, mina ord.
Kram Elin